Casal Estiu

FITXA INSCRIPCIÓ al CASAL-TALLER, ESTIU  2020
Teatre de Carrer i arts escèniques

Per a nens i nenes de 6 a 15 anys
CENTRE D’IMATGERIA FESTIVA DEL POBLENOU


Període d’inscripció del 30 d’abril al 31 de maig, ambdós inclosos.

Marca a continuació les setmanes i opcions:
del 29 de juny al 3 de juliol 140€Servei de menjador 44€Acollida matinal de 8.00 a 9.00 h. 10€

del 6 al 10 de juliol 140€Servei de menjador 44€Acollida matinal de 8.00 a 9.00 h. 10€

del 13 al 17 de juliol 140€Servei de menjador 44€Acollida matinal de 8.00 a 9.00 h. 10€

del 20 al 24 de juliol 140€Servei de menjador 44€Acollida matinal de 8.00 a 9.00 h. 10€

Documentació que cal presentar per formalitzar la inscripció:
1.- Fotocòpia DNI o passaport de la persona que signa aquesta inscripció.

2.- Fotocòpia targeta sanitària individual de l’infant.

3.- Foto mida carnet de l’infant

El comprovant de l’ingrés de la quota d’inscripció. CALDRÀ APORTAR-LO UN COP US HAGUEM AVISAT QUE JA PODEU FER L'INGRÉS.

Si inscriviu germans indiqueu tots els noms en el comprovant de l'ingrés

Qüestionari mèdic
Pateix alguna malaltia crònica SiNo

Segueix algun tractament específic SiNo

Té alguna al·lèrgia SiNo

Segueix alguna dieta alimentària SiNo

Altres observacions mèdiques:

No podrem atendre les inscripcions de nens o nenes amb limitacions físiques o psíquiques greus.

Assegurança mèdica

En cas d’urgència cal avisar per ordre de prioritat a:
1 Nom  
Telèfon   
2 Nom  
Telèfon   

DADES DE QUI FA LA INSCRIPCIÓ:

Signi aquí (mare, pare o tutor) (Des d'un ordinador pot fer servir el punter del ratolí, amb un telèfon o qualsevol altre dispositiu tàctil faci servir el dit) :


La persona que fa la inscripció, per fer la gestió del Casal-Taller 2020, autoritza a dur a terme les accions que es detallen a continuació, marqueu-les amb una creu a la casella corresponent:


Les vostres dades no seran comunicades a cap altre persona, sense la vostra autorització explícita. Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a cansaladrigas@gmail.com. Les vostres dades es conservaran pel termini que estableixi la legislació en matèria d’arxiu documental.

Recordeu:

Pagament de les inscripcions, incidències i anul·lacions

  • El fet d’emplenar aquest formulari NO garanteix tenir plaça al Casal-Taller 2020.
  • Abans de formalitzar la inscripció haureu d’esperar que us enviem la confirmació que realment us podem oferir la plaça que heu sol·licitat.
  • Un cop rebeu la confirmació per part de l’organització, haureu de fer l’ingrés al compte corrent que us indicarem.
  • No es considerarà feta la inscripció fins que no s’hagi acreditat el pagament corresponent presentant el comprovant de l’ingrés al punt d’atenció al públic del Centre d’Imatgeria Festiva del Poblenou.
  • El comprovant de l’ingrés s’ha de portar al Centre abans de passades 48 h després d’haver portat la documentació de la inscripció. En cas contrari es perdrà el dret a la plaça.

També podeu fer-lo arribar en format pdf a l’adreça: cansaladrigas@gmail.com

  • Si s’anul·la la inscripció totalment o parcial, un cop tancat el període d’inscripció i abans del dia 10 de juny, només es retornarà el 40% dels diners pagats en concepte d’inscripció al període o concepte anul·lat.
  • Si s’anul·la la inscripció totalment o parcial, després del dia 10 de juny, NO es retornaran els diners pagats en concepte d’inscripció al període o al concepte anul·lat.
  • Dinar per a dies esporàdics: cal demanar-ho per escrit el dia abans i abonar 10 € per àpat.
  • Acollida per a dies esporàdics: caldrà abonar 3 € per dia.